Posjetite nas i na društvenim mrežama ;)

O svakom djetetu vodi se dnevnik - pismeni dio i foto dokumentacija za čiju suglasnost potpisuju roditelji. Dnevnik je na zahtjev dostupan roditeljima i ravnateljima vrtića kao praćenje djeteta i provjera kvalitete rada. Ravnatelj vrtića odobrava provođenje programa u vrtiću, a roditelji sami odlučuju o upisu djeteta. Na web stranici provoditi ćemo ankete koje roditelji mogu ispuniti kako bi u svoj rad uključili njih i njihovo mišljenje, koje je vrlo bitno u procesu istraživanja njihove djece. Njegujemo suradničke odnose i s vrtićem i s roditeljima jer je to jedini način stalnog napretka i poboljšavanja odgojno obrazovnog rada s djecom.

Suradnja s roditeljima i vrtićima