Posjetite nas i na društvenim mrežama ;)

Roditelji se prijavljuju ON-line, a suglasnost potpisuju u vrtiću ili preuzimaju dokument na našoj web stranici. Potpisani dokument ostavljate u vrtiću ili šaljete na e-mail udruge. Krajnji rok prijave djeteta je deset  dana prije odabrane predstave. Ukoliko je kvota određene predstave popunjena, moći ćete se prijaviti za iduću predstavu. Uplate se izvršavaju najkasnije tri dana prije predstave na račun udruge. 

Cijena : 80 kn

Broj računa:  HR4623400091110786850